Phản hồi của bạn
shadow
Mã 1

Mã 1

Mã 1

Mã 1

Mã 1

Mã 1

Mã 1

Mã 1

Bulong Lục Giác Ngoài 04

Bulong Lục Giác Ngoài 04

Bulong Lục Giác Ngoài 01

Bulong Lục Giác Ngoài 01

Bulong Lục Giác Ngoài 02

Bulong Lục Giác Ngoài 02

Bulong Lục Giác Ngoài 03

Bulong Lục Giác Ngoài 03

Bulong Lục Giác Trong 01

Bulong Lục Giác Trong 01

Bulong Lục Giác Trong 02

Bulong Lục Giác Trong 02

Bulong Lục Giác Trong 03

Bulong Lục Giác Trong 03

Bulong 01

Bulong 01

Bulong 02

Bulong 02

Bulong 03

Bulong 03

Long Đền 01

Long Đền 01

Long Đền 02

Long Đền 02

Long Đền 03

Long Đền 03

Long Đền 04

Long Đền 04

Long Đền 05

Long Đền 05

Long Đền 06

Long Đền 06

Tán - Đai ốc 01

Tán - Đai ốc 01

Tán - Đai ốc 04

Tán - Đai ốc 04

Tán - Đai ốc 02

Tán - Đai ốc 02

Tán - Đai ốc 03

Tán - Đai ốc 03

Tán - Đai ốc 05

Tán - Đai ốc 05

Tán - Đai ốc 06

Tán - Đai ốc 06

Tán - Đai ốc 07

Tán - Đai ốc 07

Tán - Đai ốc 08

Tán - Đai ốc 08

Tán - Đai ốc 09

Tán - Đai ốc 09

Tyren

Tyren

Tyren 01

Tyren 01

Tyren 02

Tyren 02

Tyren 03

Tyren 03

Bulong Lục Giác Ngoài 05

Bulong Lục Giác Ngoài 05

Bulong Lục Giác Ngoài 06

Bulong Lục Giác Ngoài 06

Bulong Lục Giác Ngoài 07

Bulong Lục Giác Ngoài 07

Bulong Lục Giác Ngoài 08

Bulong Lục Giác Ngoài 08

Bulong Lục Giác Ngoài 09

Bulong Lục Giác Ngoài 09

Bulong Lục Giác Ngoài 10

Bulong Lục Giác Ngoài 10

Bulong Lục Giác Ngoài 11

Bulong Lục Giác Ngoài 11

Bulong Lục Giác Ngoài 12

Bulong Lục Giác Ngoài 12

Bulong Lục Giác Trong 06

Bulong Lục Giác Trong 06

Bulong Lục Giác Trong 04

Bulong Lục Giác Trong 04

Bulong Lục Giác Trong 05

Bulong Lục Giác Trong 05

Bulong Lục Giác Trong 12

Bulong Lục Giác Trong 12

Bulong Lục Giác Trong 07

Bulong Lục Giác Trong 07

Bulong Lục Giác Trong 08

Bulong Lục Giác Trong 08

Bulong Lục Giác Trong 09

Bulong Lục Giác Trong 09

Bulong Lục Giác Trong 10

Bulong Lục Giác Trong 10

Ốc Vít Ngành Nhựa 01

Ốc Vít Ngành Nhựa 01

Bulong Lục Giác Trong 11

Bulong Lục Giác Trong 11

Ốc Vít Ngành Nhựa 02

Ốc Vít Ngành Nhựa 02

Ốc Vít Ngành Nhựa 03

Ốc Vít Ngành Nhựa 03

Ốc Vít Ngành Nhựa 04

Ốc Vít Ngành Nhựa 04

Ốc Vít Ngành Nhựa 05

Ốc Vít Ngành Nhựa 05

Ốc Vít Ngành Nhựa 09

Ốc Vít Ngành Nhựa 09

Ốc Vít Ngành Nhựa 06

Ốc Vít Ngành Nhựa 06

Ốc Vít Ngành Nhựa 07

Ốc Vít Ngành Nhựa 07

Ốc Vít Ngành Nhựa 10

Ốc Vít Ngành Nhựa 10

Ốc Vít Ngành Nhựa 08

Ốc Vít Ngành Nhựa 08

Ốc Vít Ngành Nhựa 11

Ốc Vít Ngành Nhựa 11

Ốc Vít Ngành Nhựa 12

Ốc Vít Ngành Nhựa 12

Bulong Loại Khác 04

Bulong Loại Khác 04

Bulong Loại Khác 05

Bulong Loại Khác 05

Bulong Loại Khác 06

Bulong Loại Khác 06

Bulong Loại Khác 07

Bulong Loại Khác 07

Bulong Loại Khác 07

Bulong Loại Khác 07

Bulong Loại Khác 08

Bulong Loại Khác 08

Bulong Loại Khác 09

Bulong Loại Khác 09

Bulong Loại Khác 10

Bulong Loại Khác 10

Tyren 04

Tyren 04

Tyren 05

Tyren 05

Tyren 06

Tyren 06

Tyren 07

Tyren 07

Mã 2

Mã 2

Mã 2

Mã 2

Mã 2

Mã 2

Mã 2

Mã 2

Mã 3

Mã 3

Mã 3

Mã 3

Mã 3

Mã 3

Mã 3

Mã 3

Mã 4

Mã 4

Mã 4

Mã 4

Mã 4

Mã 4

Mã 4

Mã 4

Mã 5

Mã 5

Mã 5

Mã 5

Mã 5

Mã 5

Mã 5

Mã 5

Mã 6

Mã 6

Mã 6

Mã 6

Mã 6

Mã 6

Mã 6

Mã 6

Mã 7

Mã 7

Mã 7

Mã 7

Mã 7

Mã 7

Mã 7

Mã 7

Mã 8

Mã 8

Mã 8

Mã 8

Mã 8

Mã 8

Mã 8

Mã 8

Mã 9

Mã 9

Mã 9

Mã 9

Mã 9

Mã 9

Mã 9

Mã 9

Mã 10

Mã 10

Mã 10

Mã 10

Mã 10

Mã 10

Mã 10

Mã 10

Mã 11

Mã 11

Mã 11

Mã 11

Mã 11

Mã 11

Mã 11

Mã 11

Mã 12

Mã 12

Mã 12

Mã 12

Mã 12

Mã 12

Mã 12

Mã 12

Mã 13

Mã 13

Mã 13

Mã 13

Mã 13

Mã 13

Mã 14

Mã 14

Mã 14

Mã 14

Mã 14

Mã 14

Mã 15

Mã 15

Mã 15

Mã 15

Mã 15

Mã 15

Mã 15

Mã 15

Mã 16

Mã 16

Mã 16

Mã 16

Mã 16

Mã 16

Mã 17

Mã 17

Mã 17

Mã 17

Mã 17

Mã 17

Mã 18

Mã 18

Mã 18

Mã 18

Mã 18

Mã 18

Mã 19

Mã 19

Mã 19

Mã 19

Mã 19

Mã 19

Mã 20

Mã 20

20

20

Mã 20

Mã 20

Mã 20

Mã 20

Mã 21

Mã 21

Mã 21

Mã 21

Mã 21

Mã 21

Mã 22

Mã 22

Mã 22

Mã 22

Mã 22

Mã 22

Mã 23

Mã 23

Mã 23

Mã 23

Mã 24

Mã 24

Mã 24

Mã 24

Mã 25

Mã 25

Mã 25

Mã 25

Mã 26

Mã 26

Mã 26

Mã 26

Mã 27

Mã 27

Mã 27

Mã 27

Mã 28

Mã 28

Mã 28

Mã 28

Mã 29

Mã 29

Mã 30

Mã 30

Mã 31

Mã 31

Mã 32

Mã 32

Mã 33

Mã 33

Mã 34

Mã 34

Mã 35

Mã 35

Mã 36

Mã 36

Mã 37

Mã 37

Mã 38

Mã 38

NÓNG MẶT VÌ BỊ KHINH 'KHÔNG LÀM ĐƯỢC CÁI SẠC, CON ỐC VÍT'

NÓNG MẶT VÌ BỊ KHINH 'KHÔNG LÀM ĐƯỢC CÁI SẠC, CON ỐC VÍT'

Chỉ tính riêng tại Việt Nam, năm 2013, Samsung đã xuất khẩu điện thoại di động với tổng giá trị đạt 23,9 tỷ đôla, chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và Việt Nam đã lần đầu tiên trở thanh một cứ điểm sản xuất sản phẩm...

DOANH NHÂN HIẾU SONGNAM VÀ CON ĐƯỜNG ĐƯA ỐC VÍT RA THẾ GIỚI

DOANH NHÂN HIẾU SONGNAM VÀ CON ĐƯỜNG ĐƯA ỐC VÍT RA THẾ GIỚI

Bạn bè gọi đơn giản là Hiếu Songnam, đằng sau mái tóc cắt cua và tính cách hóm hỉnh của doanh nhân 8X là cả một quãng đường dài "dò dẫm", để cuối cùng đến với ốc vít như một sự… chủ động nắm lấy cơ duyên.

Mạ kẽm nhúng nóng là gì?

Mạ kẽm nhúng nóng là gì?

Mạ kẽm nhúng nóng là mạ nhúng trong dung dịch kim loại nóng chảy. Mạ nhúng kẽm nóng được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi nhất : mạ lang cang cầu, mạ ăng ten, ống thép. Qúa trình hình thành lớp mạ kẽm nhúng nóng như sau: sắt hòa tan trong...

Đai Ốc là gì

Đai Ốc là gì

ocvittoantam.com chuyên chung cấp các loại vật liêu kim khí.

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM BULONG NEO CẤP BỀN 8.8

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM BULONG NEO CẤP BỀN 8.8

ĐƠN VỊ YÊU CẦU: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VIỆT LONG.ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCMSẢN PHẨM: BULONG NEO CẤP BỀN 8.8QUY CÁCH: M16, M20, M22ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: BULONGVIE...

Những lí do khiến bulong, ốc vít trở thành chi tiết liên kết khó thay thế

Những lí do khiến bulong, ốc vít trở thành chi tiết liên kết khó thay thế

Trong hầu hết các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm. Với hàng trăm, hàng ngày nguyên vật liệu, phụ kiện cung cấp. bulong, ốc vít luôn là những phụ kiện liên kết không thể thiếu và cũng khó có thể thay thế được bởi chúng...